SNJ:n strategia 2021-2025

VISIO

Suomen Noutajakoirajärjestö ry (SNJ) on chesapeakelahdennoutajien ja kiharakarvaisten noutajien rotujärjestö sekä suurin suomalainen kaikkia noutajarotuja edustava yhdistys. SNJ on valtakunnallisen noutajakoiratoiminnan kokoava voima sekä rodunomaisten lajien osalta välttämätön jäsenilleen. Noutajat tunnetaan laajasti monipuolisina harrastuskoirina ja miellyttävinä perhekoirina.

 

MISSIO

SNJ:n tavoitteena on edistää noutajien alkuperäistä käyttötarkoitusta ja hyvinvointia sekä lisätä noutajarotujen arvostusta monipuolisena metsästys-, hyöty- ja harrastuskoirana.

 

 

SWOT

Vahvuudet (sisäiset tekijät)

 • eri rotuja ja eri lajeja harrastavat ihmiset
 • kattava alueyhdistysverkosto
 • toiminta koko Suomessa
 • laaja jäsenistö

Heikkoudet (sisäiset tekijät)

 • jäsenet eivät tunne yhdistystä omakseen
 • jäsenyhdistykset eivät tunne yhdistystä omakseen
 • puutteellinen viestintä siitä, mihin SNJ:tä tarvitaan ja mitä se tekee
 • vähenevä talkootyövoima, resurssien riittävyys toiminnan kehittämiseen

  Mahdollisuudet (ulkoiset tekijät)

  • noutajarotujen vakaa suosio
  • yhteistyö muiden noutajarotujärjestöjen kanssa
  • noutajien aseman vahvistuminen metsästyskoirana

  Uhat (ulkoiset tekijät)

  • metsästyksen vastainen ilmapiiri yhteiskunnassa
  • eri rotujärjestöjen välisen yhteistyön vaikeudet
  • harrastajat eivät koe SNJ:tä tärkeäksi
  • talkoohengen vähentyminen ja rahan käyttäminen sen sijaan

   

   

  SNJ:N ARVOT

  Noutajien alkuperäisen käytön arvostaminen

  Erilaisuuden kunnioittaminen

  Noutajien ja niiden omistajien hyvinvointi

  Aktiivinen toiminta noutajaharrastuksen edistämisessä koko maassa

   

  STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2021 - 2025

  1. Noutajien arvostuksen vahvistaminen monipuolisena metsästys-, hyöty- ja harrastuskoirana

  2. Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen

  3. Monipuolinen rotujärjestötoiminta: SNJ:n ja rotukerhojen yhteistyön väkevöittäminen