Working Test (WT)

Noutajien working test on koemuoto, jossa testataan noutajien metsästysominaisuuksia. Kokeessa ei noudeta riistaa, vaan noutoesineitä, dameja. Kokeen alkuperäinen ajatus on toimia ikään kuin harjoitteluna ja valmistautumisena A-kokeita varten. Tavoitteena on myös selvittää koiran ominaisuuksia ja soveltuvuutta metsästyksenomaisiin tehtäviin.

Kokeen tarkoituksena on valita jalostukselliset tavoitteet huomioiden parhaat koirat, joilla on metsästyksenomaisiin tehtäviin sopiva luonne, hyvä paikallistamiskyky sekä hyvä vainu. Noutajan tulee osoittaa itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä toimia hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa.

Vaikka WT yleensä mielletään peltokokeeksi, siihen voi kuulua myös vesityöskentelyä. Kuva: Timo Korvola

Working testissä on kolme luokkaa:

  • Alokasluokka (ALO), johon saavat osallistua noutajien taipumuskokeen hyväksytysti suorittaneet koirat. ALO1-palkinnon saanut koira saa oikeuden osallistua avoimeen luokkaan.
  • Avoin luokka (AVO), johon saavat osallistua ALO1-palkinnon saaneet koirat.
  • Voittajaluokka (VOI), johon saavat osallistua AVO1-palkinnon saaneet koirat.

Koira saavuttaa WT-valion arvon (FI KVA-WT), kun se saa voittajaluokasta 3 sertiä sekä näyttelystä laatuarvostelun H=hyvä. Lisäksi vaaditaan NKM1 tai NOME-A tai NOME-KV-kokeesta vähintään A3-tulos.

WT-kokeessa ei käytetä riistaa vaan noutoesineitä, dameja. Kuva: Pia Back

Rastimuotoiset osatehtävät

Koe koostuu rasteittain suoritettavista osatehtävistä. Rasteja pitää olla viisi, mutta osa rasteista saatetaan suorittaa ns. yhteisrastilla. Jokaiselta rastilta on mahdollista saada 0 - 20 pistettä.

Tehtävät on laadittu siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin todellisia metsästystilanteita. Tehtävät laaditaan monipuolisesti käyttäen koealueen maastoa eri tavoin hyväksi. Rasteilla suoritetaan paikallistamis-, ohjaus- ja hakutehtäviä sekä ns. walking up -tehtäviä. Paikallistamis- ja ohjaustehtävien perusperiaate on sama kuin B-kokeissakin.

Paikallistamistehtävässä tavoitteena on, että koira markkeeraa eli paikallistaa katsellaan damin pudotusalueen ja etenee sinne itsenäisesti ja noutaa damin talteen. Ohjaustehtävissä koiran tulee edetä ohjaajan merkkejä noudattaen haluttuun paikkaan. Hakutehtävät ovat lyhyempiä ja hakualueet pienempiä kuin B-kokeissa. Hakutehtävissä tarkoituksena on saada koira työskentelemään itsenäisesti osoitetulla alueella.

Walking up -tehtävällä tarkoitetaan tehtävää, jossa koirakot kulkevat ajoketjun mukana ohjaajiaan seuraten. Walking up -tehtävässä voi tulla joko paikallistamis- tai ohjaustehtäviä tilanteen mukaan. Koirien käyttäytymistä tarkastellaan myös ns. passipaikalla. Working testissä tavoitteena on saada ”riista” eli dami mahdollisimman nopeasti talteen, aivan kuten käytännön metsästystilanteessakin.

Loppukilpailu 

Mikäli kokeen rastien jälkeen voittaja ei ole selvinnyt, vaan kaksi tai useampia koiria on tasapisteissä, järjestetään loppukilpailu. Loppukilpailussa koirille annetaan niin monta noutomahdollisuuttakuin tuomaristo katsoo tarpeelliseksi. Suoritukset loppukilpailussa eivät enää vaikuta koiran saamaan palkintosijaan, ellei se tee hylkäävää virhettä.

Mock Trial

Mock Trial on WT-kokeen muoto, jonka voi järjestää AVO- ja VOI-luokissa. Mock Trial kokeessa koejärjestelyt ovat NOME-A -kokeen kaltaisia ja tehtävät jäljittelevät NOME-A -kokeiden noutotilanteita. Mock Trial tuomaroidaan A-kokeen mukaisesti. Sen suorituksista ei anneta rastipisteitä, kuten normaalissa WT-kokeessa. Sen palkintosijat määräytyvät samalla tavoin kuin A-kokeessa.

Koska WT-koe suoritetaan rastimuotoisena, kuuluu siihen paljon odottelua. Kuva: Maarit Sannelvuo