Noutajien rodunomaisten kokeiden sanastoa

Noutajien rodunomaisissa kokeissa käytettäviä lyhenteitä ja sanastoa:


NOU noutajien taipumuskoe (kylmällä riistalla), koira saa laatuarvostelun eli se arvioidaan omana yksilönä, annetaan kirjallinen arvostelu, ei pisteitä, eikä koiria aseteta paremmuusjärjestykseen.


NOME-B noutajien metsästyskoe, B kertoo, että kyseessä on koe kylmällä riistalla, laatuarvostelu

ALO = alokasluokka

AVO = avoin luokka

VOI = voittajaluokka

AVO- ja VOI -luokassa voidaan myös käyttää dameja.


NOWT noutajien working test (käytetään myös lyhennettä WT)

Suorituksista annetaan pisteitä, joiden perusteella koiria sijoitetaan paremmuusjärjestykseen. Luokat ALO, AVO ja VOI. Kyseessä on kilpailu, jossa käytetään noutoesineenä dameja. Mock trial, josta Euroopassa käytetään nimitystä ”dummy trial”, on field trial eli A /KV- koetta mukaileva damikoe.


NOME-A noutajien metsästyskoe, A kertoo, että kyseessä on koe, joka suoritetaan jahtityyppisesti ja jossa noudetaan vasta-ammuttua riistaa (ns. lämmin riista)


KV-koe kansainvälinen koe, vastaa NOME-A koetta, mutta jossa jaetaan erikoispalkintoja.

  

Kokeissa arvosteltavia tehtäviä ja mitä niillä tarkoitetaan:

 

Haku Koiran on tarkoitus itsenäisesti hakea määrätyltä alueelta.

Markkeeraus Koiran pitää muistaa yksi tai useampi pudotuspaikka ja suoraviivaisesti, itsenäisesti sekä mahdollisimman nopeasti noutaa ja palauttaa noutoesineet ohjaajalleen.

Ohjaus Koira opastetaan käsimerkein ja mieluiten pillillä määrättyyn paikkaan, johon riista/dami on pudonnut.

Jälki Taipumuskokeessa koira lähetetään yksin noin 80 metrin pituiselle jäljelle, joka on tehty vetäen perässä kania, joka koiran pitäisi tuoda jäljen päästä. NOME-B kokeen ALO-luokassa koira lähetetään noin 10 metrin päästä kohtisuoraan jälkeä kohti ja koiran on tarkoitus tuoda noin 200 metrin päässä oleva riista. Riista voi tänä päivänä olla jokin kokeessa käytetty riista eikä vain kani.