Nuusku

Nuusku-lehti on Suomen Noutajakoirajärjestön (SNJ:n) jäsenlehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja jaetaan postitse jokaiselle jäsenelle. Nelivärisen lehden painos on noin 5000 kpl, koko A4 ja laajuus yleensä 60 sivua.

Nuusku sisältää artikkeleita noutajan koulutuksesta, terveydenhoidosta, erilaisesta noutajaharrastustoiminnasta ja -kokeista, näyttelyistä, metsästyksestä ja tapahtumista. Lehdessä julkaistaan myös Suomen Noutajakoirajärjestön tiedotteita ja kerrotaan tulevista tapahtumista.

Lisäksi lehti julkaisee valiopalstaa, johon jäsenistö voi lähettää valionarvon saaneen noutajansa kuvan ja tiedot.

Jäsenet voivat lähettää Nuuskuun myös omia kirjoituksiaan, kysymyksiään ja valokuviaan.Lähtökohtaisesti emme julkaise juttuja, jotka ovat ilmestyneet muissa medioissa. Toimitus voi käsitellä - normaalin toimituksellisen käytännön mukaan - artikkeleita, kuten lyhentää, tiivistää tai yhdistää sekä muokata kuvia ja tekstejä. Viime kädessä päätoimittaja päättää, mitkä artikkelit julkaistaan. Jutuista tai kuvista ei yleensä makseta kirjoitus- tai kuvapalkkioita, mutta sisällön tuottajalle voidaan korvata esim. matkakuluja. Korvauksista sovitaan etukäteen lehden päätoimittajan tai vastaavan toimittajan kanssa.

 

Nuusku-lehti
c/o Tobina Nyman

puh. 0400 967 559 (iltaisin)
nuusku@snj.fi

Ilmoitusmyynti:
nuuskunilmoitukset@snj.fi 
Sanna Sierilä, 040 774 8714