Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ)

Teksti: Jukka Välitalo

MEJÄ-kokeen tarkoitus on testata koiran kykyä jäljestää haavoittunutta riistaeläintä. Koejäljellä pyritään keinotekoisesti mallintamaan esimerkiksi haavoittuneen hirvieläimen kulkua. Laji sinänsä on erittäin yksinkertainen: koiralle osoitetaan alussa tehtävä ja lopussa tehtävä päättyy kaatoon. Koemuoto tarjoaa ohjaajallekin runsaasti ulkoilua monesti hyvin haastavissa maastoissa, mutta ennen kaikkea se tarjoaa koiralle luontaista mielekästä tekemistä.

 Kokeessa on kaksi luokkaa, avoin luokka ja voittajaluokka. AVO-luokkaan voivat osallistua kaikenrotuiset koirat täytettyään 9 kuukautta ja ollessaan Kennelliiton rekisteröimiä.

Molemmissa luokissa jäljestämisaika on 45 minuuttia. Ennen varsinaiselle jäljelle pääsyä testataan joka kokeessa koirien paukkuarkuus yleensä haulikolla ampuen. Noutajat yleensä läpäisevät tämän ongelmitta, mutta mikäli tuomari havaitsee koirassa paukkuarkuutta, se suljetaan silloin kokeesta.

Kokeissa maastot voivat vaihdella hakkuuaukeista tiheisiin kuusikoihin ja aukeisiin kallioihin. Kuva: Mikko Ahti

AVO-luokkaan ei tarvita näyttelytulosta. Luokassa jäljen pituus on 900-1 000 metriä sisältäen kaksi 90 asteen kulmaa, joilla on makaus. Myös jäljen alussa sijaitsee lähtömakaus. Makauksella on lisätty verta jäljenvetosieneen ja sitä on pirskoteltu myös maahan. Jälki päättyy kaatoon, jona kokeissa käytetään hirvieläimen sorkkaa (peura, kauris, hirvi).

Jäljen päässä kaatona käytetään joko hirven, peuran tai kauriin sorkkaa. Kuva: Markku Kastepohja

VOI-luokkaan vaaditaan vähintään virallisessa näyttelyssä saavutettu laatuarvostelu tyydyttävä (T) ja sen lisäksi AVO-luokasta kaksi laatuarvostelun ensimmäistä palkintoa. Valionarvoon pätevät saman säännöt kuin lähes kaikkiin muihinkin lajeihin, eli näyttelystä vähintään 15 kuukauden iässä saavutettu laatuarvostelu hyvä (H) sekä kolme VOI1-tulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta.

VOI-luokassa jälki onkin jo 1 200-1 400 metriä pitkä sisältäen viisi makuuta, joista yksi on jäljen alussa ja loput suorien osuuksien varrella. Jäljessä on kaksi 90 asteen kulmaa ja lisäksi yksi kulma, jolla on veretön katkos. Jälki päättyy AVO-luokan tapaan kaatoon.

Jäljestämiskokeessa ohjaajan rooli on ainoastaan kulkea koiran perässä, koiraa ei kokeen aikana tule ohjata lainkaan. Kuva: Mikko Ahti

Kohti käytännön jäljestystä

Hyvän motivaation ja itsenäiseen työskentelyyn pystyvä koira onnistuu mejässä parhaiten. Myös hyvin koiraansa lukeva ja siihen luottava ohjaaja edesauttaa hyvän lopputuloksen saavuttamista.

Koelajissa käydään vuosittain Suomen mestaruuskokeet, joissa noutajat ovat perinteisesti menestyneet erinomaisesti.

Kokeen yhtenä tarkoituksena on myös löytää käytännön jäljestykseen kykeneviä parivaljakkoja. Monen lajia harrastavan mielestä kaikkein palkitsevinta on onnistua käytännön jäljestyksessä viranomaisten tai metsästäjien apuna.