SNJ:n puoltomenettely

SNJ:n puoltoperiaatteet koetoimitsija- ja ylituomarikurssille


Hakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, jossa hän perustelee, miksi hänen pitäisi saada puolto kurssia varten. Henkilön kokemusta ja harrastuneisuutta arvioidaan ainoastaan Suomen Kennelliiton ja kunkin koemuodon virallisten vaatimusten perusteella.

Hakemus on toimitettava SNJ:lle ennen kuin valinta kurssille on tehty. Päätöksen puollosta tekee hallitus.

Koetoimitsijakurssi

Jos puoltoa pyydetään koetoimitsijakurssille, on hakemukseen kirjattava seuraavat tiedot:

  • oma noutajaharrastuneisuus (harrastusvuodet, missä lajissa ja luokassa kilpaillut, millä tuloksilla ja kuinka monella koiralla)
  • talkoilu kokeessa (missä kokeissa ja tehtävissä, miten monta kertaa)
  • yksi suosittelija ja hänen yhteystietonsa (varsinkin, jos hallitus/yhteyshenkilö ei tunne puoltoa hakevaa)

(Yli)tuomarikurssi

Jos puoltoa pyydetään ylituomarikurssille,

  • tarkistetaan, onko ko. lajin säännöissä määritellyt harrastusvuodet täyttyneet
  • tarkistetaan, koemuodon koetoimitsijatutkinnon suorituspäivämäärä ja tutkinnon hyväksynyt ylituomari, mitä varten on toimitettava kopio koetoimitsijakortista. Mikäli kortista ei käy ilmi toiminta vastaavana koetoimitsijana, tulee tämä selvittää hakemuksessa erikseen.
  • vaaditaan yksi suosittelija ja hänen yhteystietonsa (varsinkin, jos hallitus/yhteyshenkilö ei tunne puoltoa hakevaa)

Hakemukset käsittelee ja tarkistaa ensin ko. lajin SNJ:n yhteyshenkilö, joka esittelee asian hallitukselle kokouksessa. Toivotaan, että jos hakija edustaa ”muuta” rotujärjestöä, hän hakee puoltoa ”omalta rotujärjestöltään”, mikäli ei ole erityisesti ansioitunut/toiminut SNJ:n alaisuudessa jo aiemmin.

Puoltomenettely päivitetty hallituksen kokouksessa 8.1.2022