Tottelevaisuuskoe ja –koulutus (TOKO)

Teksti: Piritta Pärssinen ja Kirsi Koivunen

Toko tarkoittaa tottelevaisuuskoetta, mutta lyhennettä käytetään myös tottelevaisuuskoulutuksesta. Näiden lisäksi on vakiintunut arkitottelevaisuus nimitys kursseille ja toiminnalle, jossa harjoitellaan arjen perustaitoja.

Kuva: Tiina Jurvakainen

Arjen perustaidot ovat tärkeitä kaikille noutajakoirille. Näihin taitoihin kuuluvat muun muassa hyvä ja hallittu hihnassa kulkeminen, luopuminen, paikalla pysyminen, luokse tuleminen, pysähtyminen, istuminen. Samalla on hyvä harjoitella myös koiran hyvää käsittelytaitoa. Näitä taitoja harjoitellaan koiran kanssa jo pentuvaiheesta lähtien. Harjoittelua voi tehdä arjen tilanteissa ja leikin varjolla. Arjen taitojen harjoittelulla luodaan myös hyvää yhteistyötä.

Luottamus ja yhteistyö ovat pohjana hyvälle arjelle ja harrastamiselle. Noutajarotuiset koirat ovat lähtökohtaisesti innokkaita tekemään yhdessä ohjaajansa kanssa asioita ja oppimaan uutta. Yhteinen tekeminen ja onnistuminen syventävät suhdetta ja uuden opettelemisesta ja tekemisestä tulee entistä antoisampaa.

Kontakti ja seuraaminen ovat olennainen osa kaikkia tottelevaisuuskokeen kilpailuluokkia. Kuva: Tiina Jurvakainen

Varsinaisessa tottelevaisuuskoulutuksessa tavoitteena on useimmiten tarkoituksena harjoitella tottelevaisuuskokeessa esitettäviä liikkeitä. Koulutukseen osallistuminen toimii usein kimmokkeena lähteä testaamaan taitoja tottelevaisuuskokeessa. Monipuolinen, iloinen, miellyttämishaluinen ja vauhdikas noutaja on erinomainen harrastuskaveri tokosta kiinnostuneelle.

Tottelevaisuuskokeessa on neljä koeluokkaa: alokas-, avoin, voittaja-  ja erikoisvoittajaluokka. Kansallisten kokeiden lisäksi on tokossa mahdollista kilpailla aina maailmanmestaruustasolle saakka.

Tottelevaisuuskokeen kilpailuluokasta riippuen, koira noutaa noutotehtävässä joko puisen tai metallisen noutoesineen. Kuva: Tiina Jurvakainen