Suomen Noutajakoirajärjestö ry

Suomen Noutajakoirajärjestö ry (SNJ) perustettiin vuonna 1963 noutajien ja noutajaharrastajien valtakunnalliseksi katto-organisaatioksi. Nykyään jäseniä on jo yli 6000. 

SNJ:n alaisena toimii 20 alueellista yhdistystä, jotka kattavat koko Suomen. Nämä alueyhdistykset järjestävät paikallistasolla monelaista matalan kynnyksen käytännön toimintaa, kuten eri lajien koulutuksia ja luentoja sekä näyttelyitä ja kokeita.

(c) Sanna Sierilä

SNJ järjestää

SNJ itse järjestää vuosittain kaksi suurta noutajatapahtumaa: koko perheen kesäleirin koulutuksineen heinäkuussa sekä syyskuussa kaikkien noutajarotujen erikoisnäyttelyn, johon osallistuu viitisensataa noutajaa.

(c) DogXpress

Jäsenyydestä on hyötyä

Jokaisen noutajan omistajan ja myös noutajan hankintaa suunnittelevan on hyvä liittyä jäseneksi, jotta samantien tapaa muita noutajaharrastajia ja pääsee alusta asti ohjatun koulutuksen piiriin. 

Kaikki jäsenet saavat neljästi vuodessa ilmestyvän jäsenlehti Nuuskun, ja lisäksi uusi jäsen saa liittyessään arvokkaan tietopaketin, Startti-Nuuskun. SNJ:llä on myös lukuisia yhteistyökumppaneita.

(c) Sanna Sierilä

SNJ tukee

Koska jäsenyhdistykset vastaavat käytännön toiminnasta paikallistasolla, on SNJ:llä tärkeä rooli aktiivien tukemisessa ja kouluttamisessa. 

Koulutuspäivillä SNJ tarjoaa ajankohtaista tietoa jäsenyhdistysaktiiveille esimerkiksi yhdistyksen hallintoon liittyvissä asioissa. SNJ:n jäsenyhdistykset saavat veloituksetta käyttöönsä räätälöidyn jäsenrekisteriohjelman sekä noutajien rodunomaisten lajien koekalenterin. Rodunomaisten lajien koulutusohjaajia koulutetaan jäsenyhdistyksille SNJ:n omassa aluekoulutusohjelmassa.

Suomen Noutajakoirajärjestö on kaikkien noutajien ja noutajaharrastajien puolestapuhuja, ja tekee tätä tärkeää työtä yhteistyössä Suomen Kennelliiton ja muiden rotujärjestöjen sekä mm. Metsästäjäliiton ja lukuisten yhteistyökumppaneidensa kanssa.

SNJ on myös rotujärjestö

Alueyhdistysten lisäksi järjestöön kuuluu muita kenneltoimintaa harrastavia yhdistyksiä sekä kaksi rotuyhdistystä. SNJ onkin alun perin vastannut kaikkien kuuden noutajarodun jalostuksesta, mutta asteittain jalostustehtävät ovat siirtyneet rotujen omille rotujärjestöille. Suomen Noutajakoirajärjestö on edelleen chesapeakelahdennoutajien ja kiharakarvaisten noutajien rotujärjestö.