Rotujärjestö

Suomen Noutajakoirajärjestö on chesapeakelahdennoutajien ja kiharakarvaisten noutajien rotujärjestö.

Rotujärjestöt ovat valtakunnallisia yhdistyksiä, jotka ohjaavat edustamiensa koirarotujen jalostusta ja muuta toimintaa Suomessa. Rotujärjestöt myös edistävät rodun harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille. Rotujärjestöt seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat siitä tietoa eri kanavia pitkin. (Kennelliitto)Rotujärjestönä SNJ tekee läheistä yhteistyötä omien rotujensa rotuyhdistusten, Chesapeakekerhon ja Kiharakerhon, kanssa. 

SNJ edustaa rotujaan myös Kennelliiton valtuustossa. Kaudella 2023-2025 SNJ:n valtuustoedustaja on Sanna Sierilä, varalla Kari Grönman. 

Jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti koirarodun tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa kyseistä rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota kyseisessä rodussa. (Kennelliitto)

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. (Kennelliitto)

SNJ on laatinut yhdessä rotuyhdistysten kanssa chesapeakelahdennoutajien ja kiharakarvaisten noutajien jalostuksen tavoiteohjelmat sekä PEVISA-ohjelmat.


(c) Jenna Vesaniemi

Kennelnimi- ja poikkeuslupa-anomukset

SNJ puoltaa chesapeakelahdennoutajia ja kiharakarvaisia noutajia koskevat kennelnimi- ja poikkeuslupa-anomukset. Puollon yhteydessä tarkistetaan jäsenyys sekä rotuyhdistyksessä että rotujärjestössä. 

Kennelnimianomukset tehdään suoraan OmaKoirassa. Huomaathan, että kennelnimen saaminen kestää vähintään puoli vuotta. Anotut ja puolletut kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä, ja valitusajan jälkeen ne lähetetään Belgiaan FCI:lle, joka myöntää kennelnimet.

Poikkeuslupa-anomukset voi lähettää SNJ:n jalostustoimikunnan puheenjohtajalle Elisa Akselinille tai rotuyhdistyksen jalostusvastaavalle.


(c) Sohvi Mattila

Pentuvälitys

Rotuyhdistykset ylläpitävät pentuvälitystä omilla verkkosivuillaan. Myös Kennelliitolla on pentuvälitys. (c) Jenna Vesaniemi

Muiden noutajarotujen jalostus

Muilla noutajaroduilla (kultainennoutaja, labradorinnoutaja, novascotiannoutaja, sileäkarvainen noutaja) on omat rotujärjestönsä, jotka ohjaavat omien rotujensa jalostusta. Näiden rotujärjestöjen verkkosivuilta löydät myös niiden jalostuksen tavoiteohjelmat ja PEVISA-ohjelmat sekä pentuvälityksen. Rotujen omat jalostusneuvojat vastaavat niitä koskeviin kysymyksiin.