Agility

Teksti: Henna Lintunen

Agility on vauhdikas koiraharrastusmuoto, jossa tarkoituksena on ohjata koira esteradan läpi virheittä. Se perustuu koiran ja ihmisen väliseen yhteistyöhön. Hienoja suorituksia seuratessa ei aina tule huomioineeksi, että agility on vaikea laji. Pienimmätkin eleet saavat koiran kääntymään väärälle esteelle, ja usein eleet tulevat ohjaajan huomaamatta.
 

Harrastuksen voi aloittaa kuka tahansa minkälaisen koiran kanssa tahansa. Noutajista tollerit ovat suosituimpia agiradoilla, mutta jokaisen noutajarodun edustaja on joskus nähty virallisessa agilitykilpailussa.

Hyppyjen ja muiden esteiden harjoittelu tulee aloittaa vasta kun koira on saavuttanut täyden kokonsa eli noin yhden vuoden iässä. Lajin treenaamisen voi aloittaa jo nuorella koiralla, kunhan harjoitukset perustuvat yleiseen hallintaan ja ohjauksiin pitäen ylitettävät esteet maassa.

 

Erilaisia esteitä


Agilityradan esteet jaetaan hyppyesteisiin, kontaktiesteisiin ja muihin esteisiin. Hyppyesteet suoritetaan hyppäämällä esteen yli määrätystä suunnasta. Esteet voivat olla yksinäisiä, sarjaesteitä, pituusesteitä, renkaita tai muureja. Kontaktiesteitä ovat A-este, puomi ja keinu. Näissä on sekä ylösnousulla että alastulolla kontaktialue eli eri värillä maalattu alue, johon vähintään yhden koiran tassuista on koskettava. Muita esteitä ovat pöytä, pujottelu, pussi ja putki.

 

Agility on kilpailu
 

Kilpailusuoritukset arvostellaan virhepisteiden ja ajan perusteella. Virhepisteitä saa mm. esteiden kaatamisesta, kontaktin ylittämisestä koskematta, esteeltä kieltäytymisestä tai yliajasta. Radalta voidaan myös hylätä, ja yleisin syy hylkyyn on väärä rata.

Kilpailuissa koirat jaetaan säkäryhmittäin kolmeen luokkaan: mineihin, medeihin ja maxeihin. Tason mukainen jako tapahtuu I-, II- ja III-luokkiin, joista I-luokka on helpoin.

Agilitysta on myös mahdollisuus saavuttaa kaksi valionarvoa: agilityvalio sekä hyppyvalion arvo. Koiralle voidaan hakea agilityvalion arvoa, kun se on saavuttanut III-luokassa kolme agilitysertifikaattia (SERT-A) kolmelta eri agilitytuomarilta. Vastaavasti koiralle voidaan hakea hyppyvalion arvoa, kun se on saavuttanut III-luokassa kolme hyppysertifikaattia (SERT-H) kolmelta eri agilitytuomarilta. Ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä.

Valionarvon myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että koira on palkittu näyttelyssä vähintään arvosanalla ”hyvä” aikaisintaan 15 kuukauden ikäisenä.

Kultainennoutaja A-esteellä. (kuva: Tom Isaksson)
Novascotiannoutaja hyppyesteellä. (kuva: Mikko Nurmi)
Kiharakarvainen noutaja kepeillä. (kuva: Anna Mäkinen)