SNJ:n strategia 2016 - 2020

 

VISIO

Suomen Noutajakoirajärjestö SNJ on suurin suomalainen noutajarotuja edustava yhdistys. SNJ on valtakunnallisen noutajakoiratoiminnan kokoava voima sekä rodunomaisten lajien osalta välttämätön jäsenilleen. Noutajat tunnetaan laajasti monipuolisina harrastuskoirina ja miellyttävinä perhekoirina.

 

SWOT

Heikkoudet (sisäiset tekijät)

 • jäsenet eivät tunne yhdistystä omakseen
 • alueyhdistykset eivät tunne yhdistystä omakseen
 • puutteellinen viestintä siitä, mihin SNJ:tä tarvitaan ja mitä se tekee
 • vähenevä talkootyövoima, resurssien riittävyys toiminnan kehittämiseen

Mahdollisuudet (ulkoiset tekijät)

 • noutajarotujen vakaa suosio
 • noutajaharrastajien yhteinen etujärjestö
 • yhteistyö muiden noutajarotujärjestöjen kanssa
 • ihmiset ovat valmiita panostamaan koiriinsa sekä ajallisesti että rahallisesti
 • rodunomaisten kokeiden koordinoiminen yhdellä taholla

Vahvuudet (sisäiset tekijät)

 • eri rotuja ja lajeja harrastavat ihmiset
 • kattava alueyhdistysverkosto
 • toiminta koko Suomessa
 • laaja jäsenistö

Uhat (ulkoiset tekijät)

 • metsästyksen vastainen ilmapiiri yhteiskunnassa
 • alueyhdistysten irtaantuminen SNJ:stä
 • eri rotujärjestöjen välisen yhteistyön vaikeudet
 • harrastajat eivät koe SNJ:tä tärkeäksi

 

 

SNJ:N ARVOT

 

Noutajien alkuperäisen käytön arvostaminen

Noutajat ovat metsästyskoiria. Tässä työssä tarvittavien ominaisuuksien vaaliminen tekee noutajista käyttökelpoisia myös muissa käyttötarkoituksissa.

Erilaisuuden kunnioittaminen

Kaikki rodut, harrastuslajit ja käyttötarkoitukset ovat yhtä tärkeitä. Noutajaharrastus tarvitsee sekä kokemusta että ensimmäisen koiran omistajia.

Noutajien ja niiden omistajien hyvinvointi

Peruskoulutus, riittävä toiminta ovat välttämättömiä noutajan hyvinvoinnille. Erilaiset harrastajat viihtyvät toiminnassa. Kasvattajia kannustetaan eettisesti kestävään jalostustyöhön.

Aktiivinen toiminta noutajaharrastuksen edistämisessä koko maassa

SNJ on valtakunnallinen organisaatio, joka saa aikaan noutajaharrastusta edistävää yhteistyötä eri tahojen kanssa.

 

STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016 - 2020

1. Rodunomaisten lajien aktiivinen kehittäminen yhteistyössä muiden rotujärjestöjen kanssa

2. Noutajien arvostuksen lisääminen metsästyskoirana

3. Alueellisen toiminnan tukeminen

4. Rodunomaisia lajeja tukevien koulutusmuotojen edistäminen

5. Monipuolinen rotujärjestötoiminta: kiharakarvaisten noutajien ja chesapeakelahdennoutajien tunnettavuuden ja arvostuksen lisääminen