Kutsu vuosikokoukseen - Möteskallelse till årsmöte

18.2.2021

SNJ:n vuosikokous järjestetään 21.3.2021 etäkokouksena.


 

Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n vuosikokous

Aika: sunnuntai 21.3.2020 klo 13:00
Etäkokous: Zoom
Paikka: Teknikontie 10, 36100 Kangasala

Valtakirjojen tarkistus alkaa etäkokouksessa klo 12:30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  vuosikokouksen asiat.

Ilmoittautuminen kokoukseen 

 


 

Finlands Retrieverorganisation rf:s årsmöte

Tid: söndag 21.3.2021 kl. 13:00
Distansanslutning: Zoom
Plats: Teknikontie 10, 36100 Kangasala

Granskning av fullmakter börjar, när distansmöte börjar kl. 12:30. På mötet behandlas årsmötets stadgeenliga ärenden.

Anmälan till mötet

 


 

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava kirjallisesti järjestön sihteerille vähintään kahta viikkoa ennen järjestön kokousta henkilöt, jotka jäsenyhdistys on valtuuttanut edustajakseen järjestön kokouksessa. Valtuutettujen edustajien on viimeistään ennen järjestön kokouksen alkua esitettävä kirjallinen valtuutuksensa.

Edustajien tulee olla myös järjestön jäseniä. Henkilö voi edustaa järjestön kokouksessa vain yhtä jäsenyhdistystä.

(SNJ:n säännöt, 10§ Järjestön kokoukset)