SNJ:n vuosi- ja syyskokous 29.11.2020 järjestetään etäkokouksena

4.11.2020

Suomen Noutajakoirajärjestön hallitus on päättänyt tiistaisessa (3.11.) kokouksessaan järjestää yhdistyksen vuosi- ja syyskokouksen sunnuntaina 29.11.2020 etäkokouksena.

 

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava kirjallisesti järjestön sihteerille vähintään kahta viikkoa ennen järjestön kokousta henkilöt, jotka jäsenyhdistys on valtuuttanut edustajakseen järjestön kokouksessa. Valtuutettujen edustajien on viimeistään ennen järjestön kokouksen alkua esitettävä kirjallinen valtuutuksensa.

Edustajien tulee olla myös järjestön jäseniä. Henkilö voi edustaa järjestön kokouksessa vain yhtä jäsenyhdistystä.

(SNJ:n säännöt, 10§ Järjestön kokoukset)

 

Lue lisää kokouskäytänteistä täältä.