SNJ ry:n syyskokous - FRO rf:s höstmöte 29.11.2020 

20.10.2020

Kutsu Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n vuosikokoukseen 

Aika: sunnuntai 29.11.2020 klo 13:00 
Paikka: Urkin Piilopirtti, Sasintie 400, 39150 Hämeenkyrö 
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:30. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokouksen ja syyskokouksen asiat. 

Tervetuloa! 

Hallitus 

Mikäli emme voi pitää kokousta tapaamiskokouksena, se pidetään etäyhteyden avulla. Päätös mahdollisesta etäkokouksesta ja etäyhteyden käyttöohjeet julkaistaan tarvittaessa SNJ:n kotisivuilla www.snj.fi viimeistään maanantaina 23.11.2020. 
Mikäli kokous voidaan pitää tapaamiskokouksena, etäyhteys ei ole käytössä. 

 


 

Finlands Retrieverorganisation rf:s höstmöte              

Tid: söndag 29.11.2020 klo 13:00 
Plats: Urkin Piilopirtti, Sasintie 400, 39150 Hämeenkyrö  
Granskning av fullmakter inleds kl. 12:30. 

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 

Välkommen! 

Styrelsen 

Om mötet inte kan arrangeras på normalt sätt, använder vi fjärranslutning. Beslutet om fjärrmöte och instruktioner för fjärranslutning publiceras på FRO:s hemsida www.snj.fi senast måndagen den 23.11.2020. Om mötet kan arrangeras som vanligt, kan fjärranslutning inte användas. 

 


 

Jäsenyhdistystä edustavat järjestön kokouksissa jäsenyhdistyksen jäsenet, jotka jäsenyhdistys on kirjallisesti valtuuttanut edustamaan yhdistystä. 

Edustajien tulee olla myös järjestön jäseniä. Henkilö voi edustaa järjestön kokouksessa vain yhtä jäsenyhdistystä. 

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava kirjallisesti järjestön sihteerille vähintään kahta viikkoa ennen järjestön kokousta henkilöt, jotka jäsenyhdistys on valtuuttanut edustajakseen järjestön kokouksessa. 

Valtuutettujen edustajien on viimeistään ennen järjestön kokouksen alkua esitettävä kirjallinen valtuutuksensa.

Jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja ja hänelle varaedustaja kultakin alkavalta 100 jäseneltään, kuitenkin niin, että jokaisella yhdistyksellä on oikeus vähintään kahteen edustajaan. 

Laskennan perusteena on jäsenten määrä kokousta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä. 

Kaikilla järjestön henkilöjäsenillä on oikeus olla paikalla järjestön kokouksissa. Heillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.