SNJ:n vuosikokous 24.3.2019

10.2.2019

SNJ:n vuosikokous järjestetään koulutuspäivien yhteydessä Vääksyssä.

Kutsu Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n vuosikokoukseen


Aika: sunnuntai 24.3.2019 klo 13:00
Paikka: Hotelli Tallukka, Tallukantie 1, 17200 Vääksy
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokouksen asiat, hallituksen vuosikokoukselle tekemä esitys.

Hallituksen esitys vuosikokoukselle:
Hallitus esittää hyväksyttäväksi Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n sääntömuutoksen. Päivitetyt säännöt ovat luettavissa tämän kokouskutsun yhteydessä sekä Nuusku-lehdessä 1/2019.

Tervetuloa! Hallitus

 

----------

 

Finlands Retrieverorganisation rf:s årsmöte             

Tid: söndag 24.3.2019 kl. 13:00
Plats:  Hotelli Tallukka, Tallukantie 1, 17200 Vääksy
Granskning av fullmakter inleds kl. 12:30.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden, samt ett ärende framlagt av styrelsen.

Styrelsens förslag till årsmötet:
Styrelsen föreslår att Finlands Retrieverorganisation rf:s regelförändring godkänns. De uppdaterade reglerna finns till påseende i samband med den här möteskallelsen samt i tidningen Nuusku 1/2019.

Välkommen! Styrelsen

Liitteet