Suomen Palveluskoiraliiton eettinen koulutus ja eettinen sopimus

16.12.2022

Suomen Palveluskoiraliitto tarjoaa kaikille koiraharrastajille maksutonta eettistä koulutusta.

Koiraharrastuksen tulee tarjota mielekästä tekemistä koiralle ja ohjaajalle. Palveluskoiraliiton alaisen koirankoulutustoiminnan sekä kilpailu- ja koetoiminnan tulee olla eettisesti tarkastelun kestävää, avointa sekä läpinäkyvää, eikä epäeettisiä koulutusmetodeja tule hyväksyä. Suomen Palveluskoiraliitto on sitoutunut tavoitteeseen, jossa eettinen koirankoulutuskulttuuri ja koiranpito vakiintuvat.

Palveluskoiraliitto tarjoaakin kaikille halukkaille maksutonta eettistä koulutusta. Koulutus on avoin kaikille,  ja kurssille ilmoittaudutaan suoraan SPKL:n Virkku-palvelussa (www.virkku.net). Kaikkien koiraharrastajien on hyvä sitoutua vastuulliseen koiranpitoon, ja jokainen on velvollinen puuttumaan tilanteisiin, joissa toimitaan epäeettisillä tavoilla koiria kohtaan.

Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksenä Suomen Noutajakoirajärjestö kannustaa kaikkia koiraharrastajia, mutta erityisesti SPKL:n alaisia lajeja harrastavia jäseniään osallistumaan maksuttomaan eettiseen koulutukseen sekä sitoutumaan eettiseen sopimukseen.

 

Lisätitetoja:

Palveluskoiraliiton eettinen sopimus

Palveluskoiraliiton ohje eettiseen sopimukseen sitoutumiseen

 

- - - -

Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) on Suomessa toimiva palveluskoiratoiminnan keskusjärjestö, joka toimii yhteistyössä muiden koirajärjestöjen sekä koiraa käyttävien viranomaisten kanssa. Jäseninä Palveluskoiraliitossa ovat palveluskoiratoimintaa harrastavat koirayhdistykset ja rotujärjestöt.

Palveluskoiraliiton alaisia lajeja ovat palveluskoirakoelajit, pelastuskoirakokeet, koiratanssi, rally-toko, tottelevaisuuskoe (toko), luonnetesti ja MH-luonnekuvaus.