SNJ:n syyskokouksen päätöksiä

6.11.2022


Suomen Noutajakoirajärjestön syyskokous pidettiin sunnuntaina 6.11.2022 lähikokouksena Heinolassa.

Suomen Noutajakoirajärjestön syyskokous pidettiin sunnuntaina 6.11.2022 lähikokouksena Heinolassa. Paikalla oli 15 henkilöä, joista 11 äänivaltaista jäsenyhdistysten valtuuttamaa kokousedustajaa. Edustetut jäsenyhdistykset olivat Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistys, Satakunnan Noutajakoirayhdistys, Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys, Auran Nuuskut ja Kiharakerho.

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokouksen asiat sekä chesapeakelahdennoutajien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 2023-2027 ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA).

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. Yhdistyksen järjestämien eri lajien kokeiden koemaksuihin ja näyttelymaksuihin ei tullut korotuksia. Myös jäsenmaksut säilyivät ennallaan. 

Suomen Noutajakoirajärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen nykyinen varapuheenjohtaja Kari Grönman, Sanna Sierilän jättäessä puheenjohtajan pestin viiden vuoden menestyksekkään vastuuroolinsa jälkeen. 

Muissa henkilövalinnoissa yhdistyksen hallitukseen valittiin Sanna Ylänen (2023-2025), Kateriina Sjöblom (2023-2025), Anita Soinjoki (2023-2025),  Tobina Nyman (2023-2024) sekä hallituksen varajäseniksi Sanna Sierilä (2023-2025) ja Timo Saario (2023-2024).

Syyskokous vahvisti myös toimikunnat vuodelle 2023 ja valitsi niille seuraavat puheenjohtajat: Elisa Akselin (jalostus) Henriikka Kontturi (NOME) ja Timo Saario (MEJÄ). Hallitus valtuutettiin valitsemaan puheenjohtajat kesäleiri-, näyttely- ja harrastuslajit-toimikunnille, sillä näihin toimikuntiin ei syyskokouksella ollut asettaa ehdokkaita.

Chesapeakelahdennoutajien JTO vuosille 2023-2027 sekä PEVISA hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

 

Suomen Noutajakoirajärjestön uusi hallitus ja toimihenkilöt kokoontuvat järjestäytymiskokoukseen heti tammikuun alku puolella.