Strategian toteuttaminen

SNJ:n strategia on laadittu ja toteutus voi alkaa

 

SNJ:n hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat strategiaviikonloppuun sekä hallituksen järjestäytymiskokoukseen 9.-10.1.2016 Riihimäellä. Lauantaina pohdittiin ryhmätöiden muodossa SNJ:n strategiaa ja sen toteutusta erityisesti noutajien rodunomaisten kokeiden kannalta. Ryhmät valitsivat tärkeimmät strategiset tavoitteet ja suunnittelivat toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden mittaamista ja aikatauluttamista.

SNJ:n yhtenä tärkeänä strategisena tavoitteena on rodunomaisten lajien aktiivinen kehittäminen yhteistyössä muiden rotujärjestöjen kanssa. Tämän vuoksi strategiaviikonlopussa panostettiin erityisesti nomen strategisten toimenpiteiden pohdintaan. Työtä tehtiin neljässä ryhmässä eri näkökulmista: kasvattajan, vasta-alkajan, kokeneen nome-harrastajan sekä sellaisen metsästäjän näkökulmasta, joka ei muutoin osallistu noutajatoimintaan.

SNJ:n tulevaisuustoimikunta dokumentoi toimihenkilöiden ryhmätöiden tuotokset kevään aikana ja julkaisee ne seuraavissa Nuusku-lehdissä.

 

Koulutusta avainhenkilöille

Vuodelle 2016 valittiin muutamia toimenpiteitä, joilla pyritään toteuttamaan strategiaa.

Rodunomaisiin kokeisiin SNJ panostaa kuluvana vuonna useallakin eri rintamalla. Kevään koulutuspäivillä on omaa ohjelmaa jäsenyhdistysten nome-vastaaville ja -koetoimitsijoille. Myös noutajien rodunomaisten kokeiden tuomarit kokoontuvat vuosittaiseen kokoukseensa samanaikaisesti ja esittelevät kaikille koulutuspäiville osallistuville uudet noutajien rodunomaisten kokeiden säännöt. Toivotammekin paikalle tervetulleeksi myös muiden rotujärjestöjen edustajia!

Kesäleirillä pidetään tänä vuonna nome-koulutusohjaajakurssi. Kurssia pyritään palautteiden perusteella uudistamaan niin, että itse koulutuskuvioiden lisäksi harjoiteltaisiin myös ihmisten kohtaamista ja ihmisten kouluttamista pelkän koiran sijaan. Pohdimme myös, miten koulutusohjaajien opiskeluun saisi jatkuvuutta kurssin käymisen jälkeenkin. Leirillä on toki tarjolla myös perinteistä nome-koulutusta, jonne toivomme mahdollisimman monen jäsenyhdistyksissä muita kouluttavien osallistuvan. Heille on suunniteltu erillistä ohjelmaa viime vuoden tapaan myös syksyn koulutuspäiville.

Rodunomaisista kokeista kiinnostuneiden lisäksi koulutamme toki myös muita tärkeitä toimihenkilöitä. Jo kevään koulutuspäivillä on osio sekä puheenjohtajille ja sihteereille että jäsensihteereille. Ohjelmassa on myös kasvattajia kiinnostavia luentoja – ja toki aivan jokainen noutajaharrastaja voi osallistua koulutuspäiville!

 

Noutaja on metsästyskoira

Rodunomaisten kokeiden lisäksi SNJ panostaa myös noutajien metsästyskäytön tunnettavuuden lisäämiseen. Olemme perinteisesti osallistuneet Riihimäen erämessuille, ja tänä vuonna sielläkin puhaltavat uudet tuulet: SNJ järjestää aivan messualueen lähistöllä aidossa metsästysmaastossa noutajanäytöksen, jossa korostuu noutajan käyttö metsästäjän apuna.

Koitamme pohtia myös keinoja yhteistyön tiivistämiseen metsästysseurojen, riistanhoitopiirien ja Metsästäjäliiton kanssa. Konkreettinen esimerkki tästä on osallistuminen Metsästäjäliiton metsästyskoirarotujärjestöjen puheenjohtajien tapaamiseen. Metsästysseuroja pyritään saamaan mukaan kokeiden järjestämiseen, ja noutajat osallistuvat vastavuoroisesti metsästysseurojen järjestämiin tapahtumiin, kuten vaikkapa hirvijahdin ajoketjuun tai koululaisten eräpäivään. Noutajapörssi herätti paljon keskustelua, ja myös siihen mietitään parannuksia.

 

Apua alueille

Jotta jokaisen jäsenyhdistyksen ei tarvitsisi keksiä pyörää erikseen, kokoamme SNJ:n kotisivujen alle materiaalipankin vapaasti kaikkien käyttöön. Sinne tallennetaan erilaisia lomakepohjia sekä koulutusmateriaaleja. Tällaisia ovat mm. yhdistyksen ja sen tapahtumien talousarvio ja tuloslaskema, toimintakertomus sekä yhdistyksen hyvät toimintatavat.

Kehitämme myös paljon kiinnostusta herättänyttä ajatusta kouluttaja- ja koetoimitsijapoolin luomisesta. Näistä eräänlaisista tietokannoista olisi helppo etsiä apua omalta lähialueelta.

 

Yhdessä eteenpäin!

Jatkamme kuluvana vuonna myös aktiivista osallistumista uudistetun noutajarotujärjestöjen yhteistyötuomikunnan kokouksiin ja toimintaan. Kartoitamme mahdollisuuksia järjestää yhteisiä tapahtumia, kuten kasvattaja- ja pentupäiviä.

Jotta SNJ:n jäsenet pystyisivät entistä paremmin seuraamaan yhdistystä ja saamaan tukea omaan toimintaansa, pyrimme tiedottamaan jatkossa entistä oikea-aikaisemmin ja erityisesti tietyille kohderyhmille sähköpostilistojen avulla.