Vuoden talkoolainen -säännöt

Vuoden talkoolaiseksi nimitetään vuosittain SNJ:n jäsenyhdistysten ehdottamat henkilöt, jotka ovat toimineet kalenterivuoden aikana aktiivisesti SNJ:n jäsenyhdistyksen järjestämässä toiminnassa ja edistäneet näin noutajakoiratoimintaa. Valittavilla henkilöillä on ollut merkittävä rooli oman yhdistyksensä toiminnassa ja he ovat käyttäneet iloisin mielin aikaansa muiden hyväksi.

Vuoden talkoolainen -arvonimen tarkoituksena on kannustaa noutajaharrastajia aktiivisuuteen, yhteisen hyvän tekemiseen ja oman tietotaitonsa jakamiseen. Lisäksi palkinnolla halutaan nostaa talkootyön arvostusta. Talkoolaisilla on merkittävä rooli kaikessa noutajatoiminnassa, etenkin uusien noutajaharrastajien tukemisessa.

Palkittavat nimetään SNJ:n jäsenyhdistysten tekemien esitysten pohjalta (1/jäsenyhdistys). Jäsenyhdistysten tulee toimittaa esitys omasta ehdokkaastaan SNJ:lle viimeistään 31.12. järjestön verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Jäsenyhdistysten valinnoissa voi painottaa esim. henkilön työpanosta koulutus- ja koetapahtumissa kuluneen kalenterivuoden aikana. Vuoden talkoolainen on lisäksi hyvä tyyppi. Hän voi olla se, joka pitää langat käsissä ja saa muutkin innostumaan. Hän voi olla myös se ahkera työmyyrä, jonka heittokäsi on vailla vertaistaan, aina hymyilevä kehäsihteeri, turvallinen liikkeenohjaaja, väsymätön mejä-puurtaja tai koulutusohjaaja, joka seisoo kentällä satoi tai paistoi.

Nimitykset julkaistaan seuraavan vuoden alkupuolella yhdistyksen internetisvuilla sekä vuoden ensimmäisessä Nuuskussa ja palkinto luovutetaan valituille henkilöille järjestön kevätkokouksessa.

Vuoden talkoolainen on SNJ:n myöntämä arvonimi, jonka palkinnosta päättää vuosittain SNJ:n hallitus.