Kokouskuulumiset 2016

Tiedote hallituksen kokouksesta 27.10.2016 (julkaistu 2.11.2016)

 

SNJ:n hallituksen vuoden kuudes kokous pidettiin nettikokouksena torstaina 27.10.2016. Kokouksessa työstettiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017, jotka esitetään jäsenille syyskokouksessa 27.11.2016
 • Päätettiin toteuttaa uusjäsenhankintakampanja Voittaja-näyttelyiden yhteydessä 10. - 11.12.2016 Helsingin Messukeskuksessa. Royal Canin lahjoittaa kampanjaan koiran ensiapupakkauksen.
 • Päätettiin poistaa Nuuskun valio-palstan ilmoitusmaksu
 • Päätettiin toteuttaa vanhojen Nuuskujen sitominen kirjoiksi arkistointitarkoituksessa
 • Päätettiin pitää yhdistyksen järjestäytymisviikonloppu 14. - 15.1.2017, johon kutsutaan valittujen hallitusjäsenten lisäksi yhdistyksen toimihenkilöt

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Yhdistyksen jäsenmäärä on 5 871 (27.10.2016)
 • Jäsenkysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille jäsenille 26.10.. Kysely linkitetty myös www-sivuille sekä Facebookiin. Kyselyn vastausaika päättyy 9.11.2016.
 • Kiharakerholla ollut aktiivinen syksy, ja marraskuulle tiedossa on vielä agility- ja toko-mestaruuskilpailut
 • Kesäleiri 2017 pidetään Ähtärissä. Leirin vetovastuussa on SNJ:n uusi leiripäällikkö Virve Jäntti. Leirin kouluttajahankinnat aloitetaan mahdollisimman pikaisesti.
 • Keskusteltiin Riihimäen Erämessujen onnistumisesta: näytös onnistui hyvin, ja siihen osallistui arviolla 100 messuvierasta. Suurelle osalle kosteikkonäytöstä seuranneille noutajanäytös oli elämys ja työskentelevät noutajat herättivät katsojissa ihastusta. Erityisesti koirien samanaikainen ja toisiinsa nähden läheinen työskentely olivat erityisenä kiinnostuksen ja ihastuksen kohteina. Jatkossa on tarve kehittää viestintä- ja tiedotusyhteistyöstä messujärjestäjän kanssa.
 • Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys vietti 40-vuotisjuhlaa 15.10.2016, Suomen Metsästysnoutajat juhlivat 20-vuotista taivaltaan 5.11.2016 ja Lapin Nuuskut 30-vuotisjuhlaansa 5.11.2016.
 • SNJ on mukana Messukeskuksen Voittaja-näyttelyissä 10. - 11.12.2016 Rotutorilla omalla osastolla sekä Hau life -lavalla kahdessa näytöksessä. Lisäksi SNJ hoitaa Voittaja-näyttelyissä luettelomyynnin.

Suomen Noutajakoirajärjestön hallitus

Tiedote hallituksen kokouksesta 22.9.2016, nettikokous (julkaistu 27.9.2016)

 

SNJ:n hallituksen vuoden viides kokous pidettiin kesälomien jälkeen nettikokouksena torstaina 22.9.2016. Kokouksessa työstettiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Hallitus hyväksyi Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistys ry:n sääntömuutosehdotuksen.
 • Päätettiin, että SNJ tukee yhdistyksen koulutuspäiville osallistuvia jäseniä kustantamalla heille ensimmäisen koulutuspäivän jälkeisen illallisen. Toimenpiteen tarkoituksena on edistää jäsenten välistä verkostoitumista ja uusien kontaktien luomista yhdistyksen sisällä. Lisäksi yhdistys tukee jäsenten osallistumista kattamalla koulutuspäivien puhuja- ja kouluttajakustannukset kokonaisuudessaan. Yhdistyksen koulutuspäivät järjestetään 26. - 27.11.2016 Rantasipi Airport Vantaalla. Koulutuspäivien yhteydessä su 27.11. pidetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Koulutuspäivien ohjelma on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla syyskuun alussa ja kutsu koulutuspäiville 14.9.2016.
 • Päätettiin julkaista leiripäällikkö 2017 -haku yhdistyksen nettisivuilla, FB:ssä sekä lokakuussa ilmestyvässä Nuuskussa. Leiripäällikkö vastaa SNJ:n kesäleirin järjestämisestä yhdessä nimetyn järjestelytiimin kanssa. Hakuaika päättyy 16.10.2016. SNJ:n kesäleiri järjestetään Ähtärissä 3.-7.7.2017.
 • Päätettiin ehdottaa Suomen Metsästäjäliitolle Noutaja metsästyskoirana -kyselyn levittämistä Metsästäjäliiton jäsenille, jotta saisimme laaja-alaisempaa dataa noutajien tunnettavuudesta metsästyskoirana myös oman yhdistyksen ulkopuolelta. Noutaja metsästyskoirana -kysely toteutettiin Erämessujen aikana nettikyselynä, johon vastasi yhteensä 117 henkilöä. Kyselyn vastaukset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan SNJ:n nettisivuilla.
 • Päätettiin lisätä yhdistyksen nettisivuille jäsentietojen päivityslomake, jonka kautta jäsenet voivat helposti päivittää mm. sähköpostitietonsa sähköisten tiedotteiden perillemenon varmistamiseksi.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Yhdistyksen jäsenmäärä on 5752 (31.8.2016)
 • SNJ:n erikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät suunnitelmien ja aikataulun mukaan. Tuomariesittelyt on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla vkolla 38. Koiria on ilmoitettu määräaikaan mennessä näyttelyyn 534. Näyttelyn aikataulu julkaistaan noin viikkoa ennen tapahtumaa. Erikoisnäyttely järjestetään 8.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Pirkkahalli).
 • Yhdistyksen www-sivut ovat saaneet uuden ulkoilmeen. Uutta ilmettä tullaan hyödyntämään myös sähköisissä jäsenkirjeissä.
 • SNJ:n jäsenkysely toteutetaan syksyn aikana yhdistyksen jäsenille. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa jäsenten tyytyväisyyttä SNJ:tä ja sen toimintaa kohtaan sekä antaa yhdistykselle työkaluja sen tulevaisuuden toiminnan kehittämistä varten. Jäsenkysely koostuu eri osa-alueista, joissa kartoitetaan vastaajan taustatietoja, harrastamista oman noutajan kanssa nyt ja tulevaisuudessa sekä vastaajan mielipiteistä ja tyytyväisyyttä SNJ:stä yhdistyksenä. Jäsenkysely lähetetään jäsenille sähköisesti vastattavaksi.

 

Suomen Noutajakoirajärjestön hallitus

Tiedote hallituksen kokouksesta 26.5.2016, nettikokous (julkaistu 27.5.2016)

 

SNJ:n hallituksen neljän kokous pidettiin nettikokouksena torstaina 26.5.2016. Kokouksessa työstettiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • SNJ panostaa Suomen Kennelliiton tavoin nuoriin koiraharrastajiin ja nuorisotoiminnan kehittämiseen. Satakunnan Noutajakoirayhdistys toimii pilotoivana alueyhdistyksenä nuorisotoiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa vuonna 2016. Tarkoituksena on, että pilotoitavat hankkeet ja toimintamallit voidaan viedä myös muihin alueyhdistyksiin.
 • SNJ:n tulevaisuustoimikunta ja Suomen Metsästäjäliitto keskustelevat yhteistyössä toteuttavan Metsoleirin järjestämisestä vuonna 2017. Leiri on tarkoitettu nuorille, jotka harrastavat metsästystä noutajien kanssa.
 • SNJ:n panostus nuorisotoimintaan näkyy SNJ:n kesäleirillä Tammelan Mustialassa 4.-8.7.2016, jossa järjestetään lapsille ja nuorille koulutustoimintaan jokaisena leiripäivänä. Nuoret noutajaharrastajat ovat esillä myös Riihimäen Erämessuilla SNJ:n osastolla (U533) lauantaina 11.6. sekä sunnuntaina 12.6.2016.
 • Hallitus on päättänyt panostaa aktiiviseen tiedotukseen sidosryhmiensä keskuudessa. Tiedottamiseen panostamisen tavoitteena on lisätä yhdistyksen toiminnan läpinäkyvyyttä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Yhdistys toteuttaa jäsenilleen jäsenkyselyn alkusyksystä 2016.
 • SNJ sääntöjen uudistusprosessi on käynnissä. Tavoitteena on saada sääntöuudistus vahvistettavaksi kevätkokoukseen 2017.
 • Leila Joensuu nimettiin SNJ:n jäsenrekisterin pääkäyttäjäksi. Leila toimii myös Kanta-Hämeen Noutajakoirayhdistyksen jäsensihteerinä.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Kesäleirin ilmoittautuminen on käynnissä, ja leirille on tähän mennessä ilmoittautunut 134 koirakkoa. Kesäleirin 2016 yhteydessä järjestetään NOU/NOME-koulutusohjaajien jatkokurssi. Kesäleirin 2017 suunnitelmat on käynnistetty leiripaikan etsimisen ja leirin aikataulun osalta. Tavoitteena on julkaista vuoden 2017 kesäleirin ajankohta ja paikka heinäkuussa Tammelan kesäleirin aikana.
 • SNJ:n erikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät suunnitelmien ja aikataulun mukaan. Kaikki tuomarit on vahvistettu näyttelyyn. Erikoisnäyttely, joka toimii samalla SNJ:n päänäyttelynä, järjestetään 8.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Pirkkahalli).
 • Yhdistyksen toimikunnat ovat kokoontuneet aktiivisesti ja vieneet omia projektejaan eteenpäin; SNJ:n vuosi 2016 on hyvin aktiivinen ja vilkas erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kokeiden osalta.
 • SNJ:n syksyn koulutuspäivät järjestään 26. - 27.11.2016 Vantaalla Rantasipi Airportissa. Koulutuspäivien ohjelma vahvistetaan mahdollisimman pian. Koulutuspäivät ovat avoinna kaikille SNJ:n jäsenille. Marraskuun koulutuspäivien yhteydessä pidetään myös yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 27.11.2016.
 • SNJ on varannut paikan Koiramessujen rotutorille 10. - 11.12.2016. Koiramessut ovat Helsingin Messukeskuksessa.

Suomen Noutajakoirajärjestön hallitus

Tiedote hallituksen kokouksesta 3.4.2016, Riihimäki (julkaistu 7.4.2016)

 

SNJ:n hallitus kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa Riihimäen Scandic hotellilla sunnuntaina 3.4.2016. Kokouksessa työstettiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Hallitus tekee aktiivista työtä yhdistyksen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi, jossa keskeisessä asemassa ovat sovitut toimenpiteet, niiden aikataulutus sekä toimenpiteille nimetyt vastuuhenkilöt ja työryhmät.
 • Hallitus kävi kokouksessa läpi aineiston koskien koulutuspäivien rodunomaisten kokeiden ja koulutusmuotojen kehittämistä yhteistyössä alueiden kanssa. Hallitus päätti aikataulun kehitystoimenpiteiden edistämiseksi sekä nimesi vastuuhenkilöt tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Hallitus päätti valtuuttaa yhdistyksen puheenjohtajan sekä sihteerin valmistelemaan SNJ:n sääntöuudistusta.
 • Koulutuspäivien palautekysely käytiin läpi. Puheenjohtaja lähettää palautekyselyn koonnin koulutuspäivien osallistujille.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Yhdistyksen jäsenmäärä on 6059 (31.3.2016)
 • Monica Lindroos on nimetty SNJ:n VEPE-yhteyshenkilöksi ja Anne Laukkanen yhdistyksen webmasteriksi sekä tiedottajaksi
 • Kiharakerho ry järjestää uusien sääntöjen mukaisen WT-kokeen Tammelassa 16.4.2016 sekä MH-luonnekuvauksen Riihimäellä 23. - 24.4.2016
 • Yhdistyksen toimikunnat ovat kokoontuneet aktiivisesti ja vieneet omia projektejaan eteenpäin; SNJ:n vuosi 2016 on hyvin aktiivinen ja vilkas erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kokeiden osalta.
 • SNJ:n kesäleirin valmistelut ovat täydessä käynnissä: käytännönjärjestelyt sekä erilaisten koulutusten ja kokeiden valmistelut etenevät suunnitellusti. Leirin ilmoittautuminen aukeaa 15.4.2016.
 • SNJ:n nuorisotoiminta tulee näkymään kesällä ainakin SNJ:n osastolla Riihimäen Erämessuilla kesäkuussa sekä SNJ:n kesäleirillä Tammelassa heinäkuun alussa. Nuorisotoimikunnan tavoittaa jatkossa sähköpostitse osoitteesta junnut@snj.fi .
 • SNJ:n päänäyttelyn järjestelyt edistyvät hyvää vauhtia. Erikoisnäyttely järjestetään Tampereella 8.10.2016.
 • SNJ:n syksyn koulutuspäivät järjestään 26. - 27.11.2016. Koulutuspäivien ohjelma, aika ja paikka vahvistuvat toukokuun loppuun mennessä. Marraskuun koulutuspäivien yhteydessä järjestetään myös yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous.
 • Vuonna 2016 alueelliset noutajakoirayhdistykset juhlivat pyöreitä vuosia: Uudenmaan Noutajakoirayhdistys vietti 40-vuotisjuhliaan maaliskuun puolessa välissä Helsingissä, Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys juhlistaa 40-vuotista taivaltaan lokakuussa, jonka lisäksi Lapin Nuuskut juhlii 30-vuotispäiväänsä sekä Suomen Metsästysnoutajat 20-vuotisjuhlaansa marraskuussa. Myös Ålands retrieverförening täyttää tänä vuonna pyöreät 40 vuotta. 

Suomen Noutajakoirajärjestön hallitus

Tiedote hallituksen kokouksesta 18.2.2016, nettikokous

 

SNJ:n hallituksen vuoden toinen kokous pidettiin torstaina 18.2. nettikokouksena. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Hallitus hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen toiminnantarkastajalle lähetettäväksi ja kevätkokouksessa esitettäväksi
 • Hallitus päätti myöntää 23 hopeista ansiomerkkiä ansioituneille henkilöille, jotka ovat SNJ ansiomerkkisääntöjen mukaan edistäneet järjestön tai sen jäsenyhdistyksen toimintaa. SNJ:n ansiomerkkisäännöt löytyvät täältä
 • Hallitus vahvisti rally-TOKO:n kiertopalkintosäännöt Vuoden rally-noutaja -palkinnolle. Uutta kiertopalkintoa voi hakea muiden kiertopalkintojen tapaan ensi vuoden alusta. Vuoden rally-noutaja -kiertopalkintosäännöt on luettavissa täältä

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Yhdistyksen jäsenmäärä on 6196 (31.1.2016)
 • SNJ:n kesäleirin yhteyteen Tammelan Mustialaan on anottu seuraavia kokeita:
  • 3.7. PM-MEJÄ
  • 6.7. MEJÄ AVO
  • 2. - 3.7. NOU
  • 6.7. WT
  • 2.7. Rally-TOKO
  • 6.7. VEPE
 • SNJ on solminut yhteistyösopimuksen Royal Canin Finland Oy:n kanssa
 • Riihimäen Erämessujen yhteydessä 9.-12.6.2016 järjestetään SNJ:n toimesta noutajien näytös kosteikolla, johon kulkee bussi messualueelta.

Suomen Noutajakoirajärjestön hallitus

Tiedote hallituksen kokouksesta 10.1.2016, Riihimäki

 

Vuoden ensimmäinen SNJ:n hallituksen kokous pidettiin sunnuntaina 10.1. Riihimäen Scandic-hotellissa. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Hallitus järjestäytyi sekä päätti toimikauden toimihenkilöistä ja vastuualueista. Vuoden 2016 hallituskokoonpanoon pääset tutustumaan täältä, toimikunnat ja niiden yhteyshenkilöt on nähtävillä täällä.
 • Hallitus vahvisti voimassaolevan matkustussäännön vuodelle 2016. Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut korvausten määrät vuodelle 2016.
 • Hallitus vahvisti vuoden 2015 SNJ:n kiertopalkintojen saajat, joihin pääset tutustumaan täältä

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Yhdistyksen jäsenmäärä on 5772 (31.12.2015)
 • SNJ:n kevään koulutuspäivien ohjelma on päätetty. Koulutuspäivät järjestetään 19. - 20.3. Jyväskylässä. Koulutuspäivien ohjelmaan ja aikatauluun pääsee tutustumaan täältä
 • Nuusku-lehden aineisto- ilmestymispäivät löytyvät täältä
 • Yhdistyksen kesäleiri järjestetään Tammelan Mustialassa heinäkuun ensimmäisellä viikolla 4. - 8.7.2016. Kokeet alkavat 2.7..
 • SNJ osallistuu Riihimäen Erämessuille 9. - 12.6.2016, jossa tavoitteena saada kosteikolle noutajanäytös.

SNJ:n kokousaikataulu 2016:

 • Hallituksen kokoukset järjestetään kevätkaudella 18.2. (nettikokous), 3.4. (tapaamiskokous) ja 26.5. (nettikokous)
 • Yhdistyksen kevätkokous pidetään koulutuspäivien yhteydessä Jyväskylässä su 20.3.

Suomen Noutajakoirajärjestön hallitus