Tottelevaisuuskokeet (TOKO)

Teksti: Susanne Sundman-Lindén

Toko tarkoittaa tottelevaisuuskoetta. Lyhennettä käytetään myös tottelevaisuuskoulutuksesta. Tottelevaisuuskoulutus on välttämätön jokaiselle koiralle. Perusasioiden hallitseminen luo pohjan muulle harrastustoiminnalle sekä helpottaa arkipäivän elämää koiran kanssa. Tottelevaisen koiran kanssa yhteiselo on mukavaa, tottelevainen koira on myös omistajalleen ylpeyden aihe.
 

Jokaisessa tottelevaisuuskokeen luokassa on seuraamisosio. Tässä labradorinnoutaja seuraa taluttimessa erinomaisessa kontaktissa. (kuva: Tiina Jurvakainen)
Hyppyeste ylitetään kaikissa luokissa, voittajaluokassa ja erikoisvoittajaluokassa noutoesineen kanssa. (kuva: Sanna Sierilä)
Labradorinnoutaja vauhdikkaassa metallinoudossa, joka on yksi voittajaluokan ja erikoisvoittajaluokan liikkeistä. (kuva: Tiina Jurvakainen)

Koulutuksen avulla koiralle opetetaan miellyttävää ja hallittua käytöstä, samalla koiran ohjaaja oppii hyvää ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Uusien asioiden opettelu on hauskaa ja yhdessä tekeminen syventää koiran ja ohjaajan välistä suhdetta.

 

Tottelevaisuuskokeet
 

Tottelevaisuuskoulutukseen osallistuminen toimii usein kimmokkeena lähteä mukaan tottelevaisuuskokeeseen. Monipuolisena koirana iloinen, miellyttämishaluinen ja vauhdikas noutaja on erinomainen harrastuskaveri tokosta kiinnostuneelle.

Tottelevaisuuskokeessa on neljä koeluokkaa: alokas- (ALO), avoin (AVO), voittaja- (VOI) ja erikoisvoittajaluokka (EVL). Yksi 1. palkinto oikeuttaa luokanvaihtoon, kolmella 1. palkinnolla koira saa kyseisen luokan koulutustunnuksen (TK1, TK2, TK3, TK4) mitalin kera ja siirtyy automaattisesti seuraavaan luokkaan.

Kymmenen kuukauden ikäinen koira voi startata alokasluokassa, erikoisvoittajaluokan startti edellyttää 15 kuukauden ikää. Erikoisvoittajaluokassa noudatetaan kansainvälisen tottelevaisuuskokeen suoritus- ja arvosteluohjeita. Koira saavuttaa tottelevaisuusvalion (FI TVA) arvon, kun sillä on tottelevaisuuskokeen erikoisvoittajaluokasta kolme kertaa 1. palkinto vähintään kahdelta eri tuomarilta sekä näyttelystä vähintään laatumaininta "hyvä”.

 

Yksilö- ja ryhmäliikkeitä


Tottelevaisuuskokeessa mitataan erilaisten liikesuoritusten avulla koulutuksen tulosta ts. koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiralle opetetun käyttäytymisen tasoa. Perusliikkeinä kaikissa luokissa on paikallaolo, seuraaminen, luoksetulo ja estehyppy. Luokasta riippuen tehtäviin kuuluu lisäksi mm. noutaminen, kauko-ohjaus, lähettäminen määrätylle paikalle ja tunnistusnouto.

Paikallaolot suoritetaan ryhmäliikkkeinä, muut osiot yksilöliikkeinä. Iloisesti, täsmällisesti ja ripeästi tehtävät suorittava koira selviytyy yleensä kokeesta vaivattomasti. Suoritukset arvostellaan pisteinä, joilla on erilaiset kertoimet. Palkintosija määräytyy saavutettujen kokonaispisteiden perusteella.

Kokeet antavat tietoa koiran oppimiskyvystä sekä koulutuksen mahdollisuuksista vaikuttaa koiran yhteiskuntakelpoisuuteen. Kokeiden avulla luodaan myös hyvää ja koiraystävällistä kilpailuhenkeä sekä edistetään ja tehdään tunnetuksi mukavaa harrastusta.

Hyödyllisiä linkkejä:


Suomen Palveluskoiraliitto - Tottelevaisuuskoe

Virkku.net - Suomen Palveluskoiraliiton koe- ja tulospalvelu