Ylimääräinen yleiskokous 19.6.2022

Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n ylimääräinen yleiskokous

Aika: sunnuntai 19.6.2022 klo 19:00
Etäkokous: Zoom
Paikka: Teknikontie 10, 36100 Kangasala

Valtakirjojen tarkistus alkaa etäkokouksessa klo 18:30. Kokouksessa käsitellään noutajien rodunomaisten kokeiden sääntömuutosehdotus.

 

PDF-tiedostoNome_sääntöehdotus_Final_220206.pdf (345 kB)
Noutajien rodunomaisten kokeiden säntömuutosehdotus

 

Koska etäosallistuminen voi yhdistyslain mukaan olla vain vaihtoehtoinen osallistumistapa, yhdistyksen kokouksella on oltava paikka, jonne jäsenet voivat tulla. Kokouspaikalla Teknikontiellä on läsnä SNJ:n edustaja.

Suosittelemme vahvasti, että kokoukseen osallistutaan vain etäyhteydellä.

 

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava kirjallisesti järjestön sihteerille vähintään kahta viikkoa ennen järjestön kokousta henkilöt, jotka jäsenyhdistys on valtuuttanut edustajakseen järjestön kokouksessa. Valtuutettujen edustajien on viimeistään ennen järjestön kokouksen alkua esitettävä kirjallinen valtuutuksensa.

Edustajien tulee olla myös järjestön jäseniä. Henkilö voi edustaa järjestön kokouksessa vain yhtä jäsenyhdistystä.

(SNJ:n säännöt, 10§ Järjestön kokoukset)

Valtakirjat voi toimittaa alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse sihteeri(at)snj.fi. Pyydämme toimittamaan valtakirjat mahdollisimman ajoissa, sillä muutoin kokouksen alku saattaa viivästyä.

Ilmoittautuminen:

Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen.

  • Yhdistyksen valtuuttama kokousedustaja: alla olevalla lomakkeella viimeistään sunnuntaina 5.6.2022. 
  • Muut SNJ:n jäsenet: alla olevalla lomakkeella viimeistään perjantaina 17.6.2022.

Etäkokoukseen osallistuville toimitetaan Zoom-linkki sähköpostitse ennen kokousta.

Tervetuloa!

Hallitus

 


 

Finlands Retrieverorganisation rf:s extra ordinarie möte

Tid: söndag 19.6.2022 kl. 19:00
Distansanslutning: Zoom
Plats: Teknikontie 10, 36100 Kangasala

Granskning av fullmakter börjar, när distansmöte börjar kl. 18:30. På mötet behandlas förslag til ändring av regler för rasenliga prov för retriever. 

Eftersom distansanslutning enligt föreningslagen endast kan ha ett alternativt sätt att deltaga, måste mötet ha en plats, där medlemmarna kan samlas. FRA:s representant  finns närvarande på Teknikontie.

Vi rekommenderar, att man deltar i mötet endast via distans.

 

Medlemsföreningarna bör minst två veckor före organisationens möte skrifligt meddela organisationens sekreterare personerna, som medlemsföreningarna berättigar att representera dem vid organistaionens möte. De berättigade personerna bör senast innan mötets början framföra en skriflig fullmakt.

Representanterna bör också vara medlemmar i organisationen. En person kan  endast representera en medlemsförening.

 

Fullmakterna kan skickas via nedanstående blankett eller till mailadressen sihteeri@snj.fi. Vi ber er sända fullmakterna i god tid annars kan mötets början försenas.

Anmälan till mötet:

Eventuell anmälan om deltangande  bör ske på förhand

  • Medlemsföreningens mötesrepresentant: på nedanstående blankett senast 5.6.2022
  • Övriga SNJ:s medlemmar: på nedanstående blankett senast fredagen 17.6.2022

Deltagande mötesdeltagare får före mötet via mailen en Zoom-link.

Välkommen!

Styrelse

 


 

Ilmoittautuminen SNJ:n ylimääräiseen yleiskoukseen/Anmälning till SNJ:s extra ordinarie möte

*
*
*
*
*
*

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.