Vuosi- ja syyskokous 29.11.2020

Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n vuosi- ja syyskokous

Aika: sunnuntai 29.11.2020 klo 13:00
Etäkokous: Zoom
Paikka: Urkin piilopirtti, Sasintie 400, 39150 Pinsiö

Valtakirjojen tarkistus alkaa etäkokouksessa klo 12:30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  vuosi- ja syyskokouksen asiat.

Koska etäosallistuminen voi yhdistyslain ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain mukaan olla vain vaihtoehtoinen osallistumistapa, yhdistyksen kokouksella on oltava paikka, jonne jäsenet voivat tulla paikalle. 

Suosittelemme vahvasti, että kokoukseen osallistutaan vain etäyhteydellä.

Kokouspaikalla Urkin Piilopirtillä on läsnä SNJ:n edustaja, mutta ei kokousvälineistöä tai tarjoilua. Varaathan siis mukaasi oman laitteen, jolla voit seurata kokousta.

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava kirjallisesti järjestön sihteerille vähintään kahta viikkoa ennen järjestön kokousta henkilöt, jotka jäsenyhdistys on valtuuttanut edustajakseen järjestön kokouksessa. Valtuutettujen edustajien on viimeistään ennen järjestön kokouksen alkua esitettävä kirjallinen valtuutuksensa.

Edustajien tulee olla myös järjestön jäseniä. Henkilö voi edustaa järjestön kokouksessa vain yhtä jäsenyhdistystä.

(SNJ:n säännöt, 10§ Järjestön kokoukset)

Valtakirjat voi toimittaa alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse sihteeri(at)snj.fi. Pyydämme toimittamaan valtakirjat mahdollisimman ajoissa, sillä muutoin kokouksen alku saattaa viivästyä.

Ilmoittautuminen:

Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen.

  • Yhdistyksen valtuuttama kokousedustaja: alla olevalla lomakkeella viimeistään sunnuntaina 15.11.2020. 
  • Muut SNJ:n jäsenet: alla olevalla lomakkeella viimeistään perjantaina 27.11.2020.

Etäkokoukseen osallistuville toimitetaan Zoom-linkki sähköpostitse ennen kokousta.

Tervetuloa!

Hallitus


Finlands Retrieverorganisation rf:s års- och höstmöte

Tid: söndag 29.11.2020 kl. 13:00
Distansanslutning: Zoom
Plats: Urkin piilopirtti, Sasintie 400, 39150 Pinsiö

Granskning av fullmakter börjar, när distansmöte börjar kl. 12:30. På mötet behandlas års- och höstmötets stadgeenliga ärenden.

Eftersom distansanslutning enligt föreningslagen och den till 30.06.2021 i kraftvarande undantagslagen endast kan ha ett alternativt sätt att deltaga, måste mötet ha en plats, där medlemmarna kan samlas.

Vi rekommenderar, att man deltar i mötet endast via distans.

SNJ:s  representant  finns närvarande på Urkin Piilopirtti, men där finns inga mötesanslutningar eller servering. För att där kunna delta i mötet bör var och en ha en egen anslutning.

Medlemsföreningarna bör minst två veckor före organistaionensmöte skrifligt meddela organisationens sekreterare personerna, som medlemsföreningarna berättigar att representera dem vid organistaionens möte. De berättigade personerna bör senast innan mötets början framföra en skriflig fullmakt.

Representanterna bör också vara medlemmar i organisationen. En person kan  endast representera en medlemsförening.

 

Fullmakterna kan skickas via nedanstående blankett eller till mailadressen sihteeri@snj.fi. Vi ber er sända fullmakterna i god tid annars kan mötets början försenas.

Anmälan till mötet:

Eventuell anmälan om deltangande  bör ske på förhand

  • Medlemsföreningens mötesrepresentant: på nedanstående blankett senast 15.11.2020
  • Övriga SNJ:s medlemmar : på nedanstående blankett senast fredagen 27.11.2020

Deltagande mötesdeltagare får före mötet via mailen en Zoom-link.

Välkommen!

Styrelse


 

Ilmoittautuminen SNJ:n syyskokoukseen/Anmälning till SNJ:s höstmöte

*
*
*
*

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.