Syyskokous 6.11.2022

Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n syyskokous

Aika: sunnuntai 6.11.2022 klo 13:00
Paikka: Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, 18100 Heinola

SNJ:n toimihenkilöitä on tavattavissa alkaen klo 11:00.
SNJ tarjoaa lounaan kaikille kokousedustajille klo 12:00-13:00. 

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokouksen asiat sekä chesapeakelahdennoutajien JTO ja Pevisa.

PDF-tiedostoChesapeakelahdennoutajien uusi jalostuksen tavoiteohjelma ja perinnöllisten vikojan ja sairauksien vastustamisohjelma 1.1.2023-31.12.2027.pdf (4.2 MB)
Chesapeakelahdennoutajien uusi jalostuksen tavoiteohjelma ja perinnöllisten vikojan ja sairauksien vastustamisohjelma 1.1.2023-31.12.2027

Chesapeakelahdennoutajien Pevisa-esitys: 

Pentujen rekisteröinnin ehtona ovat vanhempien lonkkakuvauslausunnot ja kyynärnivellausunnot sekä voimassa olevat silmätarkastuslausunnot. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärnivellausunnon 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. Kaikki perinnölliset kaihimuodot (ei kuitenkaan tulos “muu kaihi / katarakta”) sekä verkkokalvon etenevä surkastuma (PRA) sulkevat koiran pois jalostuksesta. Jalostuskoirien on oltava astutushetkellä vähintään 24 kk ikäisiä.

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava kirjallisesti järjestön sihteerille vähintään kahta viikkoa ennen järjestön kokousta henkilöt, jotka jäsenyhdistys on valtuuttanut edustajakseen järjestön kokouksessa. Valtuutettujen edustajien on viimeistään ennen järjestön kokouksen alkua esitettävä kirjallinen valtuutuksensa.

Edustajien tulee olla myös järjestön jäseniä. Henkilö voi edustaa järjestön kokouksessa vain yhtä jäsenyhdistystä.

(SNJ:n säännöt, 10§ Järjestön kokoukset)


Valtakirjat voi toimittaa alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse sihteeri(at)snj.fi. Pyydämme toimittamaan valtakirjat mahdollisimman ajoissa kokouksen sujuvan aloituksen mahdollistamiseksi.

Ilmoittautuminen:

Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella viimeistään sunnuntaina 23.10.2022.

Tervetuloa!

Hallitus


Finlands Retrieverorganisation rf:s höstmöte

Tid: söndag 6.11.2022 kl. 13:00
Plats: Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, 18100 Heinola

FRA styrelse medlemmar är på plats kl 11:00.
FRA erbuder lunchen kl 12:00-13:00

Granskning av fullmakter påbörjas kl 12.30.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt Chesapeake bay retrieverns JTO (en raspecifik avelsstrategi) och Pevisa.

Chesapeake bay retrieverns Pevisa -förslag: se ovan på finska
 

Medlemsföreningarna bör minst två veckor före organistaionensmöte skrifligt meddela organisationens sekreterare personerna, som medlemsföreningarna berättigar att representera dem vid organistaionens möte. De berättigade personerna bör senast innan mötets början framföra en skriflig fullmakt.

Representanterna bör också vara medlemmar i organisationen. En person kan  endast representera en medlemsförening.

 

Fullmakterna kan skickas via nedanstående blankett eller till mailadressen sihteeri@snj.fi. Vi ber er sända fullmakterna i god tid, annars kan mötets början försenas.

Anmälan till mötet:

Eventuell anmälan om deltangande bör ske på förhand på nedanstående blankett senast 23.10.2022.

Välkommen!

Styrelse