Suomen Noutajakoirajärjestön vuosikokous 18.3.2018

25.1.2018

SNJ:n vuosikokous järjestetään koulutuspäivien yhteydessä Vääksyssä.

Kutsu Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n vuosikokoukseen

Aika: sunnuntai 18.3.2018 klo 13:00
Paikka: Hotelli Tallukka, Tallukantie 1, 17200 Vääksy
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokouksen asiat, hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitys (1) ja jäsenen tekemä esitys (2).

Hallituksen esitys vuosikokoukselle (1):
Hallitus esittää hyväksyttäväksi noutajien rodunomaisten kokeiden sääntömuutoksen, jossa uudet wt-kokeen palkintojen pisterajat ovat
1. palkinto: 80 p. ja vähintään 10 p./rasti
2. palkinto: 65 p.
3. palkinto: 50 p.
Jos koira on saanut jostain tehtävästä nolla pistettä, sitä ei voida palkita.

Jäsenen esitys vuosikokoukselle (2):
Vakka-Suomen Noutajat ry/Katja Keskitalo hakee SNJ:n sääntöjen 6 §:n mukaisesti Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsenyhdistykseksi. 

Tervetuloa! Hallitus

 

----------

 

Finlands Retrieverorganisation rf:s årsmöte             

Tid: söndag 18.3.2018 kl. 13:00
Plats:  Hotelli Tallukka, Tallukantie 1, 17200 Vääksy
Granskning av fullmakter inleds kl. 12:30.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden, samt ett ärende framlagt av styrelsen (1) och ett av en enskild medlem (2).

Styrelsens förslag till årsmötet (1):

Styrelsen föreslår godkännandet av regelförändring i:   Regler för rasenliga prov för retriever, där WT-provets nya prisgränser är :
1. pris 80 poäng och minst 10 poäng / station
2. pris 65 poäng
3. pris 50 poäng
Om hunden erhållit noll (0) poäng vid någon uppgift, kan den inte premieras

Förslag till årsmötet av en enskild medlem (2):

Vakka-Suomen Noutajat ry/Katja Keskitalo ansöker enligt SNJ:s § 6 om föreningsmedlemskap i Finlands Retrieverorganisation rf.

Välkommen! Styrelsen

Liitteet