Viestikapulat vaihtuvat! Etsimme joukkoomme tekijöitä

27.9.2019

Etsimme langat käsissään pitävää

SNJ:N UUTTA LEIRIPÄÄLLIKKÖÄ

 

SNJ:n kesäleiri on vuosittainen SNJ:n jäsenistölleen tarjoama tapahtuma, jossa järjestetään eritasoisia lajikoulutuksia sekä vietetään aikaa saman henkisten noutajaharrastajien kanssa. Vuonna 2020 leiri pidetään kesä-heinäkuun taitteessa 29.6.-2.7.2020. Kesäleiri on perinteisesti järjestetty talkoovoimin ja mukana leiriä tekemässä on laaja joukko eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Laadukkaan leirin varmistamiseksi haemme leiripäällikköä, jolla on hyvät organisointitaidot sekä kykyä vastuuttaa ja jakaa tehtäviä ennen leiriä sekä leirin aikana. Lisäksi olet yhteistyökykyinen ja sitoutunut tiiminvetäjä. Leiripäällikkö vastaa leirikokonaisuuden onnistumisesta apunaan edellinen leiripäällikkö ja laaja joukko eri osa-alueista vastaavia toimihenkilöitä.

Mitä saat:

 • oman tarkasti määritellyn toimialueen
 • mahdollisuuden vaikuttaa leirin sisältöön ja rakenteeseen
 • pääset tekemään tiivistä yhteistyötä SNJ:n toimikuntien ja muiden leirin eri osa-alueista vastaavien kanssa (koulutusjärjestelyitä on jo aloitettu)
 • vuoden 2018 leiriorganisaation täyden tuen ja avun sekä valmista materiaalia
 • paikan SNJ:n toimihenkilönä, pääset osallistumaan kaikkeen SNJ:n toimintaan
 • uusia ystäviä ja yhteistyökumppaneita
 • kokemusta ison tapahtuman järjestämisestä, jota voit käyttää referenssinä myös omassa CV:ssä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja esittely itsestäsi SNJ:n puheenjohtajalle Sanna Sierilälle
(puheenjohtaja@snj.fi) 31.10.2019 mennessä. Voit kysyä lisätietoja tehtävästä joko puheenjohtajalta numerosta 040 774 8714 tai vuoden 2019 leiripäälliköltä Kirsi Koivuselta numerosta 046 531 9052. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

 


 

Vetääkö sydämesi rodunomaisten lajien pariin?

Etsimme ALUEKOULUTUSOHJELMALLE VETÄJÄÄ

 

SNJ:n aluekoulutusohjelma lanseerattiin menestyksekkäästi 2018, jonka seurauksena noutajakenttä on saanut koko joukon uusia NOU/NOME-koulutusohjaajia ympäri Suomen. Aluekoulutusohjelman tarkoituksena on taata kaikille SNJ:n jäsenyhdistyksille tasavertaisesti samansisältöinen ja laadukas NOU/NOME-koulutusohjaajakurssi. Etsimme nyt aluekoulutusohjelmalle uutta ja aktiivista vetäjää, joka vastaa ohjelman tarkoituksen mukaisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä koordinoi aluekouluttajien työtä jäsenyhdistysten tarpeiden mukaan. Aluekoulutusohjelman vetäjä yhdessä aluekouluttajien kanssa ovat avainhenkilöitä noutajien rodunomaisen laji- ja koulutustiedon välittäjänä sekä toimivat vuorovaikuttajina yhdistysten NOME-aktiivien ja SNJ:n välillä.

Etsimämme henkilö:

 • kehittää ja vie eteenpäin SNJ:n aluekoulutusohjelmaa
 • toimii joustavasti ja mielellään erilaisten ihmisten kanssa
 • on kiinnostunut kaikista noutajaroduista ja niiden rodunomaisesta käyttötarkoituksesta
 • toimii vuorovaikuttajana aluekouluttajien ja SNJ:n väillä
 • hankkii ja omaksuu itsenäisesti ja aktiiivisesti lajikoulutustietoa sekä
 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot.

SNJ:n aluekoulutusohjelman ”äiti” Barbro Fagerholm perehdyttää tehtävään sekä on tarvittaessa tukena ja apuna myöhemminkin.

Jos sydämesi sykkii noutajien rodunomaisia lajeja kohtaan sekä haluat olla vaikuttamassa NOU/NOME-koulutusohjaajakoulutusten kehittämiseen noutajien ja noutajien omistajien parhaaksi, lähetä vapaamuotoinen hakemus ja esittely itsestäsi Barbro Fagerholmille (aluekoulutus@snj.fi) 31.10.2019 mennessä. Lisätietoja aluekoulutusohjelmasta ja vastuutehtävästä antaa Barbro Fagerholm puh. 040 7331 488 tai aluekoulutus@snj.fi. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

 

SNJ:n aluekoulutusohjelmasta voit lukea lisää myös täältä:

https://www.snj.fi/snj/aluekoulutusohjelma/

 


 

Etsimme syyskokoukseen ehdolle aktiivisia ja kehitysorientoituneita henkilöitä

SNJ:N NOME-TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAKSI

 

Suomen Noutajakoirajärjestön toiminnan perusperiaatteita ovat noutajien arvostuksen lisääminen metsästyskoirina sekä noutajien rodunomaisten lajien aktiivinen kehittäminen. SNJ:n NOME-toimikunta on keskeisessä roolissa noutajien alkuperäisen käyttötarkoituksen arvostamisen edistämisessä tehden aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa noutajatoiminnan kehittämiseksi. NOME-toimikunta toimii yhdyslenkkinä niin Suomen Metsästäjäliittoon, eri alueiden metsästysseuroihin kuin SNJ:n jäsenyhdistysten NOME-vastaaviin. NOME-toimikunnan vastuulla on lisäksi muun muassa SNJ:n kesäleirin NOME-koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen sekä SNJ:n aluekoulutusohjelman kehittäminen yhdessä aluekoulutusohjelman vastuuhenkilöiden kanssa. NOME-toimikunnan puheenjohtaja vastaa toimikuntansa kanssa toimikunnalle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden toteutumisesta.

Etsimme nyt aktiivisia ja kehitysorientoituneita henkilöitä syyskokoukseen ehdolle NOME-toimikunnan puheenjohtajaksi. Ehdokkailta toivomme:

 • laajaa tuntemusta ja kokemusta noutajien rodunomaisista lajeista
 • vahvaa tuntemusta noutajien käytöstä metsästyksessä
 • kiinnostus kaikkia noutajarotuja kohtaan ja halu edistää tasapuolisesti niiden rodunomaista käyttötarkoitusta
 • hyviä johtamis-, neuvottelu- ja delegointitaitoja
 • kykyä viestiä rodunomaisista asioista niin sisäisille kuin ulkoisillekin kohderyhmille
 • visionääristä otetta toimikunnan ja sen tehtävien kehittämiseen

Jos sinulla on paljon annettavaa noutajien alkuperäisen käyttötarkoituksen hyväksi ja haluat olla kehittämässä SNJ:n NOME-toimintaa, ilmoita halukkuudestasi NOME-toimikunnan puheenjohtajaksi 31.10.2019 mennessä SNJ:n puheenjohtaja Sanna Sierilälle (puheenjohtaja@snj.fi). SNJ:n syyskokous valitsee NOME-toimikunnan puheenjohtajan 24.11.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa vuosien 2018-2019 NOME-toimikunnan puheenjohtaja Sari Lehtonen-Lammi p. 045 116 5246 / nome@snj.fi tai SNJ:n puheenjohtaja Sanna Sierilä, p. 040 774 8714 / puheenjohtaja@snj.fi.

 

SNJ:n toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin, ja mukana ideoimassa ja kehittämässä modernin yhdistyksen toimintaa on laaja joukko noutajaharrastajia. Haluaisitko sinä olla yksi meistä?